ฺBarketek

” แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงที่มุ่งเน้นด้านการออกแบบให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่และสัตว์เลี้ยงของพวกเขา
การออกแบบมุ่งนเน้นในด้านทั้งหน้าตาของสินค้าและการใช้งาน “

จุดเริ่มต้นของการออกแบบ

เริ่มมาจากการสังเกตพฤติกรรมของเจ้าของและสัตว์เลี้ยง
ในส่วนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องการให้บ้านที่อยู่อาศัยของตนเองรวม
ไปถึงเฟอร์นิเจอร์ให้กลมกลืนไปในทางเดียวกัน

สิ่งที่ไม่สวยงามมักจะถูกจัดให้อยู่ในจุดที่อับสายตาหรือไม่เป็นที่สังเกต
ซึ่งของใช้สัตว์เลี้ยงในตลาดก็มักจะเป็นเช่นนั้นคือสีสันและรูปแบบที่ไม่เข้ากับบ้าน
ที่มีอยู่เดิมนักออกแบบจึงเห็นว่าน่าจะมีการพัฒนารูปแบบให้ดูทันสมัยและสอยคล้อง
กับการใข้งานมากขึ้น ด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยเหมาะกับ การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่

ในส่วนของสัตว์เลี้ยง นักออกแบบได้ทำการสังเกตวิธีการใช้ชีวิตของสุนัขและแมว
ไม่ว่าจะเป็นการกินเดินนอนสินค้าที่ออกแบบจึงได้รับการคำนึงถึงหลักการ
ใช้งานของ
สัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดี


ช่องทางการจัดจำหน่ายและ กลุ่มลูกค้าลูกค้าส่วนมากเป้นชาวต่างชาติ
จึงมุ่งเน้นในการเข้าถึงได้ง่ายจากชาวต่างชาติไม่ ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยว
หรือ การสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต

การตอบรับที่ดีทั้งจากภายในและต่างประเทศทำให้ทางแบรนด์เริ่มขยาย
ปริมาณของสินค้า และได้ทำการจัดแสดงงานสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ฝรั่งเศส และอิตาลี

ปัจจุบันได้มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ในเอเชียเป็นหลัก ได้มีการจัดจำหน่ายเข้าไป
ในห้างไม่อย่าจะเป็น tokyu hands, lofts และ ห้าง aeon ในประเทศญี่ปุ่น

The ​Barkëtek concept is to provide unique products that brings together people and their pets lifestyles. As pet product lidestyle brand, we offer well designed and functional products and furnishings for you and your love ones at home.


You never have to hide your pet’s bowls and beds because ​Barkëtek’s well designed and crafted products are statement pieces that will fit into any modern living space and become part of your gome decor.